Inwentaryzacje geodezyjne

Inwentaryzacje geodezyjne

Inwentaryzacja geodezyjna to proces, który polega na dokładnym pomiarze i dokumentacji obiektów budowlanych oraz elementów infrastruktury terenowej. Jest to niezbędne do stworzenia precyzyjnej mapy, która odzwierciedla rzeczywisty stan terenu. Inwentaryzacja geodezyjna jest nieodłącznym elementem każdej inwestycji budowlanej, zarówno na etapie planowania, jak i po zakończeniu prac. Dzięki niej możliwe jest precyzyjne określenie lokalizacji obiektów, ich wymiarów, a także relacji przestrzennych między nimi. Inwentaryzacja geodezyjna jest niezbędna również w procesie legalizacji obiektów budowlanych.

Zakres usług inwentaryzacji geodezyjnej

Zakres usług inwentaryzacji geodezyjnej jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi:

  • pomiary geodezyjne terenu,
  • pomiary budynków i innych obiektów budowlanych,
  • pomiary sieci uzbrojenia terenu,
  • tworzenie map do celów projektowych,
  • sporządzanie dokumentacji powykonawczej.

W ramach inwentaryzacji geodezyjnej wykonujemy również pomiary szczegółowe, które pozwalają na precyzyjne określenie lokalizacji i wymiarów poszczególnych elementów obiektu. Dzięki temu możliwe jest dokładne odwzorowanie rzeczywistego stanu terenu i obiektów na mapie.

Zastosowanie inwentaryzacji geodezyjnej

Inwentaryzacje geodezyjne są stosowane przede wszystkim w budownictwie, zarówno na etapie planowania inwestycji, jak i po jej zakończeniu. Są niezbędne do sporządzenia map do celów projektowych, które stanowią podstawę dla projektantów. Po zakończeniu budowy pozwala na stworzenie precyzyjnej dokumentacji powykonawczej, która jest niezbędna do legalizacji obiektu. Inwentaryzacje geodezyjne są również wykorzystywane w procesie podziału nieruchomości, ustalania granic, a także w pracach związanych z modernizacją i budową infrastruktury terenowej.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Realizujemy zlecenia zawsze na czas!          Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Realizujemy zlecenia zawsze na czas!          Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Realizujemy zlecenia zawsze na czas!          Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Realizujemy zlecenia zawsze na czas!          Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Realizujemy zlecenia zawsze na czas!          Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Realizujemy zlecenia zawsze na czas!          Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Realizujemy zlecenia zawsze na czas!